Kontrolery sieci bezprzewodowej

Kontrolery sieci bezprzewodowej to urządzenia służące do monitorowania, zarządzania i konfiguracji punktów dostępowych. Umożliwiają urządzeniom bezprzewodowym łączenie się z siecią WLAN. Za ich pośrednictwem możemy zarządzać infrastrukturą bezprzewodową w danej organizacji. Kontrolery pozwalają na ciągłe monitorowanie i kontrolowanie sieci co umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia i wsparcie punktu dostępu, w którym mogło dojść do awarii. Usprawniają szerokość pasma, moc sygnałów czy kanały, tak aby między urządzeniami nie dochodziło do wzajemnych zakłóceń. W efekcie wpływają na znaczną poprawę efektywności pracy przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie całkowitych kosztów mobilności. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kontrolerów: kontroler fizyczny nazywany również sprzętowym - komunikuje się z każdym punktem dostępowym w czasie rzeczywistym. Jednak jest coraz rzadziej używany w firmach i został zastąpiony właśnie kontrolerem wirtualnym czyli takim, którego oprogramowanie zostało zwirtualizowane. Dzięki temu może obsługiwać większą liczbę AP. Nie wymaga wydzielania dla niego dodatkowej przestrzeni, która w przypadku wersji fizycznej jest zazwyczaj niezbędna.

Aktywne filtry